O EMMETT tehnici

EMMETT tehnika je jedinstveni oblik tjelesne terapije a podrazumijeva primjenu laganog pritiska prstima na određene točke tijela, koje se po autoru tehnike Ross Emmettu nazivaju “EMMETT točke”.

ross
Što predstavlja teorijsku osnovu tretmana?

EMMETT tehniku je razvio Ross Emmett (Australija). Vrlo je brza metoda koja pri aktivaciji pravog mišića daje učinkovite rezultate čim se korekcija mišića provede. Učinak provedenog rada može se neposredno testirati – mjerenjem snage, gibljivosti ili balansa. Mjesta na kojima se radi pritisak su tzv. EMMETT točke, mjesta preklapanja senzornih ili receptornih i mišićnih točaka. EMMETT tehnikom aktiviraju se pohranjeni loši uzorci pokretanja i/ili ravnoteže, te se njihovim otklanjanjem preko rada različitih struktura središnjeg živčanog sustava, stvaraju na licu mjesta novi obrasci kretanja, bez boli i s boljom ravnotežom – ovisno o kliničkoj slici i poteškoćama koje nam prezentira pacijent/klijent. Osim neposrednog učinka na korekciju mišića (koji bude facilitiran ili relaksiran ovisno o stanju mišića, odnosno ovisno o odgovoru pripadajućih proprioceptora), primjenom ove metode nastoji se djelovati i na dugoročniji boljitak pacijenta preko otpuštanja mišićne i fascijalne napetosti, te na poticanje lučenja prirodnih endorfina, poboljšanja cirkulacije i limfne drenaže. Nadalje, smatra se da EMMETT tehnika može komunicirati s tijelom na način opisan u znanstvenoj literaturi kao “Critical Point Analysis”… ” U svakom vrlo složenom sustavu postoji specifična, kritična točka, čija će stimulacija rezultirati najvećim promjenama u sustavu. “ Na primjer lagani dodir malog zupčanika može zaustaviti najveći motor. Tako se može promatrati terapeuta EMMETTt tehnike, poput električara koji posjeduje znanje i vještine za pronalaženje i vraćanje kritičnih točaka tijela u prvobitno stanje. Primateljev živčani sustav registrira stimulaciju, a mozak reagira slanjem na periferiju nove upute koja će utjecati na stanje zahvaćenog dijela tijela. Rezultat je često trenutačna tjelesna promjena. Posebne jezične vještine uključene su u tretman kako bi učvrstile i usidrile pozitivne tjelesne promjene što uvelike pojačava terapijski ishod.

EMMETT točke nisu tradicionalne trigger, akupunkturne ili druge već poznate točke koje su opisane u nekoj od, do sada, poznatih terapija. Pritisak koji je potreban za poticanje EMMETT točaka ne mora biti ni čvrst ni bolan jer u filozofiji EMMETT tehnike nema mjesta za ideju: “bez boli nema uspjeha (eng. no pain, no gain)”.

EMMETT terapeut vješt je u primjeni potrebne količine pritiska, potrebnog smjera, u potrebnom vremenskom trajanju. Za vrijeme tretmana koristi se kombinacija pritisaka pri čemu se primjenjuju ciljani terapijski elementi koji čine željenu tjelesnu promjenu jedinstvenu za svakog pojedinca. Iako se često primjenjuje u kombinaciji s drugim tehnikama, EMMETT tehnika je učinkovita i djelotvorna terapija ako se primjenjuje i sama za sebe.

Kako izgleda EMMETT tretman?

Klijenti mogu biti tretirani u sjedećem, stojećem ili ležećem položaju.

EMMETT tretman može se provesti kao samostalan tretman ili u kombinaciji s drugim terapijskim metodama ili sustavima vježbanja, izravno na koži klijenta ili preko odjeće.

Trajanje tretmana može biti od 10 do 30 minuta ako se EMMETT tehnika koristi samostalno – dulje je trajanje ako se provodi u kombinaciji s drugim terapijskim modalitetima ili masažom.

Pogledajte VIDEO  gdje gospodin Ross Emmett demonstrira tehniku. 

 

EmmetLogos_Symbol&Text(O).indd

EMMETT tehnika je prvi put uvedena u Hrvatsku 2012. godine. Rastuća je popularnost ove tehnike, a zanimljiva je širokoj populaciji od terapeuta  do zdravstvenih i kinezioloških profesionalaca. Sve je više privatnih i državnih zdravstvenih ustanova koje imaju barem jednog EMMETT terapeuta – na veliko zadovoljstvo pacijenata!

 

 

Kameleonski pristup tijelu