Lista EMMETT praktičara za životinje

Lista licenciranih EMMETT praktičara za životinje u kontinuiranoj edukaciji – Hrvatska 

Abecednim redom prezimena:
Prezime i ime Kontakt Stupanj
EMMETT PRAKTIČARI ZA PSE
Bjelovar
Špehar Petra vet.petvetra@gmail.com
Čavle
Bali Beleš Roberta beauty.or.beast.grooming@gmail.com
Koprivnica
Nakić Štefanec Kristina tina.nakic@gmail.com
 Labin
Blažina Ingrid ingrid.blazina@gmail.com
Grgić Mattea mattea.grgic@hotmail.com
Livade
Pogorevac Neda nedapogorevac@gmail.com
 Medulin
Peteh Ružica rpeteh@windowslive.com
Milna ( Brač )
Hirnstein Renata rhirnstein@gmail.com
Ogulin
Dujmić Jasmina salonzapsefaith@gmail.com
Oroslavje
Javorić Barić Lucija lucija.mlinac@gmail.com
Osijek
Kastratović Sanja sanja.kastratovic@gmail.com
Kovačić-Farkaš Tihana tkf@bedlington.hr
Tijardović Deže Sunčica suncica.tijardovic@gmail.com
Pula
Bernaca Damir damirbernaca58@gmail.com
Divković Nina divkovic.nina@gmail.com
Milat Frane frane.milat@yahoo.com
Milat Nikolina nikolina.milat@yahoo.com
Nakić Divković Natalija natalijadivkovic@gmail.com EMMTech tutor za pse – Instruktor za pse M1-5
Rački Antea antearacki@gmail.com
Radešić Lara lara.radesic@gmail.com
Rovčanin Agata agata.pula@gmail.com
Sandri Roberta robi225@yahoo.it
Težak Zorana zoza_t@net.hr
Troha Mirta action.trgovina@gmail.com
Rijeka
Belašić Branka branka.belasic3@gmail.com
Filković Manuela manuela.filkovic@gmail.com
Marčelja Ivona ivona.marcelja@gmail.com
Samobor
Samaržija Ivana ivana.samarzija2014@gmail.com
Sinj
Matić Magda magdajukic@gmail.com
Split
Berić Ognjen ognjenberic@gmail.com
Roje Davorka rojedavorka@gmail.com
Vulić Lara vuliclara@gmail.com
Strmec Samoborski
Katušić Štefica steficakatusic@yahoo.com
Sveta Nedjelja-Brezje
Kovačević Marija marijakovacevic550@gmail.com
Trogir
Lovrić Dijana dijana_lovric@yahoo.com
Lovrić Marijana marijana_lovric@yahoo.com
Nevešćanin Svjetlana svjetlananeve@gmail.com
Radić Teo teo.radic23@gmail.com EMMTech tutor za pse
Velika Gorica
Kundih Sanja sanja.kundih@kundih.eu
Virovitica
Baranjec Vjekoslav bvjeko@yahoo.com
Marković Melita melymarkovic@gmail.com
Višnjan
Kirin Marjana marjana73@gmail.com
Vodice
Biluš Ivona ivona.bilus34@gmail.com
Vranjic
Blažević Mercedes bullytipe@gmail.com
Blažević Marin stellamarinko@gmail.com
Vukovar
Kovačev Anita donna.hr.emmett4dogs@gmail.com
Zadar
Kostijal Maja maja.kostijal@gmail.com
Kragić Ivana kragic.ivana@gmail.com
Zagreb
Anković Mario Lukas mario.ankovic@gmail.com
Borak Marina marinaborak@gmail.com
Borovec Martina martinaborovec@gmail.com
Bunčić Maja dogmansalon@gmail.com;
Ćosić Maja maychi.zmaychi@gmail.com
Divković Hanna hanna.divkovic@gmail.com
Dolović Romana romana.konjic.romana@gmail.com
Fotez Maja maja.f@emmett-hr.com
Ivanović Diana dianaivanovic4@gmail.com
Kelemen Jelena j.j.pavlic@gmail.com
Kolar Snježana garbonada@gmail.com
Kreutz Vesna vesnakreutz@gmail.com
Lisac Zrinka zrinkalis.10@gmail.com
Markoč Nika nika.markoc@gmail.com
Mihić Katarina mihic009@gmail.com
Paškov Dugandžija Gordana gordana.pd@gmail.com
Preskar Gordan gordan_pre@hotmail.com
Puvača Klingor Petra petra.puvaca@gmail.com
Renard Mirjana mirjana.renard@gmail.com
Sertić Prpić Petra petraserticzg@gmail.com
Šijan Tanja sijantanja@gmail.com
Vučić Dorotea sleepwalker.dv@gmail.com EMMTech tutor za pse
Zaprešić
Crnković Mirna mobylity@gmail.com
Žminj
Demark Lana udruga.mve@gmail.com
EMMETT TERAPEUTI ZA KONJE
Kočevje-Otok Krk
Laura Kolić laura.kolic@gmail.com
Oroslavje
Josip Knezić knezicjosip@gmail.com
Pula
Milat Frane frane.milat@yahoo.com
Milat Nikolina nikolina.milat@yahoo.com
Rački Antea antearacki@gmail.com
Zagreb
Dolović Romana romana.konjicromana@gmail.com
Ivanović Vanja eetvanja@gmail.com EMMTech tutor za konje
Jovičić Maja majajovicic20@gmail.com
Kelemen Jelena j.j.pavlic@gmail.com
Rački Antea antearacki@gmail.com
Renard Mirjana mirjana.renard@gmail.com

Kameleonski pristup tijelu