Uvjeti tečaja

Pravila sudjelovanja u tečajevima ponuđenim od strane EMMETT organizacije

1. Broj sudionika

Broj sudionika ovisit će radi li se o EmmTech – uvodnom tečaju u EMMETT tehniku, EMMETT praktičarskom tečaju ili EMMETT profesionalnom tečaju, te o broju instruktora/tutora na tečaju.

2. Upis

Ispunjenu i potpisanu prijavnicu potrebno je poslati organizatoru tečaja putem e-mail-a ili pošte. Po primitku odgovora da ste primljeni na tečaj možete pristupiti plaćanju kotizacije, prema danim uputama. Obavijest o uplati pošaljite organizatoru tečaja.

3. Kotizacija

Kotizacija uključuje pravo prisustvovanja predavanjima, priručnike na hrvatskom jeziku i uvjerenja od strane EMMETT organizacije o prisustvovanju tečaju, te o stečenim kompetencijama po položenom završnom ispitu. Osvježenje (čaj i kava) također su u cijeni tečaja. U kotizaciju nisu uključeni transport, hrana i smještaj za sudionike tečaja.

EMMTech – 1200,00 Kn
M1&2 – 2500,00 Kn
M3,4,5,6 – 2250,00 Kn
Ponavljanje Modula 6 i provjera znanja – 1500,00 Kn
EP 1,2,3,4,5,6 – 2500,00 Kn
Odobravamo ponovno prisustvovanju bilo kojem danu tečaja uz prethodnu rezervaciju mjesta (prednost imaju polaznici koji prvi put dolaze na tečaj) – cijena ponovnog dolaska je snižena za 50% (M1&2 je 1250,00 kn, M3-6 su 1125,00 Kn itd).

Praktičarski Emmett tečaj i EmmTech uvodni tečajevi održavaju se na hrvatskom jeziku.
Poznavanje engleskog jezika potrebno je za praćenje naprednih/profesionalnih modula EMMETT tečaja na kojima predaje gostujući inozemni instruktori, što će biti naznačeno kod prijave. Od 2018. godine na hrvatskom jeziku održava se prvi napredni stupanj – EP1.

Pogledajte kalendar održavanja EMMETT tečajeva u Hrvatskoj.

3. Povrat kotizacije

Naknada za sudjelovanje će biti vraćena u cijelosti, u slučaju nedovoljnog broja registriranih kandidata ili zbog razloga koji se mogu pripisati organizatoru.

Imate pravo na povrat kotizacije:
• Ukoliko se odustane u bilo kojem vremenu prije početka tečaja a završno sa četiri tjedna prije tečaja, vratit će se uplaćen iznos umanjen za 30% u kunskoj protuvrijednosti.
• Ukoliko se odustane u roku od četiri tjedna prije početka tečaja ili se na istom ne prisustvuje nemate pravo na povrat uplaćenog iznosa. U slučaju opravdanih i izvanrednih razloga nedolaska na tečaj biti će napravljen povrat u iznosu od 50% kotizacije tečaja.
• Ukoliko organizator zbog ozbiljnih razloga treba promijeniti datum tečaja; sudionici će biti promptno obaviješteni.

4. Diplome

Uvjerenja o odslušanom stupnju međunarodno je priznato i izdaje ga sjedište EMMETT organizacije u Australiji. Uvjerenje se uručuju polaznicima nakon što u cijelosti odslušaju edukacijski blok: moduli, ponavljanja, uža usavršavanja, kliničke ili napredne radionice.

Uvjerenje o završenom stupnju uručit će se svim polaznicima, a certificirane diplome o stečenim kompetencijama izdaju se po položenom završnom ispitu.

Nakon završenog dana ponavljanja Modula 6 polaznici dobivaju diplomu EMMETT terapeuta/ polaganjem ispita: EMMETT Practitioner Certificate .

Po završetku EMMETT profesionalnog stupnja 6, diplomu Napredni EMMETT terapeuta/ polaganjem ispita: Advanced Practitioner Certificate .