Uvjeti tečaja

Pravila sudjelovanja u tečajevima ponuđenim od strane EMMETT organizacije

1. Broj sudionika

Broj sudionika ovisit će radi li se o EMM-Tech uvodnom tečaju u EMMETT tehniku, EMMETT praktičarskom tečaju ili EMMETT profesionalnom tečaju, te o broju instruktora/tutora na tečaju.

2. Upis

Ispunjenu i potpisanu prijavnicu potrebno je poslati organizatoru tečaja putem e-mail-a ili pošte. Po primitku odgovora da ste primljeni na tečaj možete pristupiti plaćanju kotizacije, prema danim uputama. Obavijest o uplati pošaljite organizatoru tečaja.

3. Kotizacija

Kotizacija uključuje pravo prisustvovanja predavanjima, priručnike na hrvatskom jeziku i uvjerenja od strane EMMETT organizacije o prisustvovanju tečaju, te o stečenim kompetencijama po položenom završnom ispitu. Osvježenje (čaj i kava) također su u cijeni tečaja. U kotizaciju nisu uključeni transport, hrana i smještaj za sudionike tečaja.

EMMTech – 1200,00 Kn
M1&2 – 2500,00 Kn
M3,4,5,6 – 2250,00 Kn
Ponavljanje Modula 6 i provjera znanja – 1500,00 Kn
EP 1,2,3,4,5,6 – 2500,00 Kn
Odobravamo ponovno prisustvovanju bilo kojem danu tečaja uz prethodnu rezervaciju mjesta (prednost imaju polaznici koji prvi put dolaze na tečaj). Cijena ponovnog dolaska je snižena za 50% (M1&2 je 1250,00 kn, M3-6 su 1125,00 Kn itd). Ponavljanja za kontinuirano praćenje znanja za licencirane EMMETT terapeute (refresh), traje 8h i iznosi četvrtinu cijene od redovne za dvodnevne module, a polovicu cijene za jednodnevne radionice (EMM-Tech ili specijalizirane radionice).

Praktičarski Emmett tečaj i EmmTech uvodni tečajevi održavaju se na hrvatskom jeziku.
Poznavanje engleskog jezika potrebno je za praćenje naprednih/profesionalnih modula EMMETT tečaja na kojima predaje gostujući inozemni instruktori, što će biti naznačeno kod prijave. Od 2018. godine na hrvatskom jeziku održava se prvi napredni stupanj – EP1.

Pogledajte kalendar održavanja EMMETT tečajeva u Hrvatskoj.

3. Povrat kotizacije

Naknada za sudjelovanje će biti vraćena u cijelosti, u slučaju nedovoljnog broja registriranih kandidata ili zbog razloga koji se mogu pripisati organizatoru.

Imate pravo na povrat kotizacije:
• Ukoliko se odustane u bilo kojem vremenu prije početka tečaja a završno sa četiri tjedna prije tečaja, vratit će se uplaćen iznos umanjen za 30% u kunskoj protuvrijednosti.
• Ukoliko se odustane u roku od četiri tjedna prije početka tečaja ili se na istom ne prisustvuje nemate pravo na povrat uplaćenog iznosa. U slučaju opravdanih i izvanrednih razloga nedolaska na tečaj biti će napravljen povrat u iznosu od 50% kotizacije tečaja.
• Ukoliko organizator zbog ozbiljnih razloga treba promijeniti datum tečaja; sudionici će biti promptno obaviješteni.

4. Diplome

Uvjerenja o odslušanom stupnju međunarodno je priznato i izdaje ga sjedište EMMETT organizacije u Australiji. Uvjerenje se uručuju polaznicima nakon što u cijelosti odslušaju edukacijski blok: moduli, ponavljanja, uža usavršavanja, kliničke ili napredne radionice.

Uvjerenje o završenom stupnju uručit će se svim polaznicima, a certificirane diplome o stečenim kompetencijama izdaju se po položenom završnom ispitu.

Nakon završenog dana ponavljanja Modula 6 polaznici dobivaju diplomu EMMETT terapeuta/ polaganjem ispita: EMMETT Practitioner Certificate .

Po završetku EMMETT profesionalnog stupnja 6, diplomu Napredni EMMETT terapeuta/ polaganjem ispita: Advanced Practitioner Certificate .

5. Stjecanje bodova za cjeloživotnu edukaciju od Hrvatske komore fizioterapeuta

Kratki EMMTech tečaj bodovan je sa 7 bodova za polaznike.

Praktičarski tečaj (moduli 1-ponavljanje modula 6) bodovan je sa 20 bodova za polaznike.

6. Korištenje loga i imena EMMETT terapeut

Korištenje imena EMMETT terapeut kao i loga organizacije na web stranicama i poslovnim brošurama i vizitkama dozvoljeno je tek nakon završavanja završnog dana bazičnog praktičarskog tečaja (RM6) – ponavljanje modula 6.

Stjecanjem prava na ime EMMETT terapeuta stječe se i odgovornost pridržavanja etičkog koda organizacije.

7. Registar liceniranih EMMETT terapeuta s kontinuiranom edukacijom 

EMMETT organizacija Hrvatska održava registar EMMETT terapeuta na linku http://emmett-hr.com/pronadi-emmett-prakticara/ . Podaci koje stavljamo kako bi vas klijenti lakše našli su: ime i prezime, mjesto u kojem radite, završeni stupanj EMMETT edukacije i email adresa. Upis na listu uključen je u cijenu kotizacije tečaja i nije potrebna nadoplata. Ako se ne pronalazite na listi, a završili ste RM6 pošaljite upit na email ozren.m@emmett-hr.com .

Kako bi zadržali status i kontakt u registru licenciranih EMMETT terapeuta , po završetku vašeg EMMETT učenja, na kojem god nivou da  odlučite stati – RM6 ili Ep6 dužni ste provoditi 8 sati osvježavanja znanja i vještina (refresh) u jednoj godini. Sami birate željeni dan ponavljanja EMMETT tečaja, EMM-Techa ili specijaliziranih radionica. Cijena ponavljanja za tečaj čiji je iznos kotizacije npr. 2250,00 kn (M 3,4,5,6,) iznosi 563 kn (četvrtina redovne cijene).
Period praćenja i dokumentiranja vaše trajne edukacije je od 30.06. do 1.07. sljedeće godine. Ne ispunjavanjem navedenih zadanih uvjeta  postavljenih od strane EMMETT sjedišta Australije gubite mjesto na listi i daljnje upute o ponovnom vraćanju u registar rješavati će se pojedinačno.

NAPOMENA: prilikom održavanja internacionalnih tečajeva, jezik tečaja je engleski, bez prevođenja. Materijali su na hrvatskom jeziku. Ovisno o uvjetima pojedinog predavača, cijena i popusti koji su odobravaju mogu varirati. Slobodno kontaktirajte predstavništvo u Hrvatskoj za više informacija.