Pronađi Emmett terapeuta

Lista Emmett terapeuta/praktičara u Hrvatskoj

Abecednim redom:
Prezime i ime Kontakt Stupanj
Čakovec
Jelenić Tina tkalectina@gmail.com Emmett terapeut, EP1-EP5, Spec. za žensko zdravlje, EmmTech tutor
Daruvar
Čehulić Marina marina_cehulic@yahoo.com Emmett terapeut, EP1
Šimunović Staša sstashasim20@gmail.com Emmett terapeut, EP1
Đakovo
Barna Ivana ivanab95.ib@gmail.com Emmett terapeut
Mali Lošinj
Banić Ana anabanic16@gmail.com Emmett terapeut, EP1-EP2, Spec. za žensko zdravlje
Orahovica
Buljan Marin buljanmarin8@gmail.com Emmett terapeut
Osijek
Ćutuk Mirela bares.mirela@gmail.com Emmett terapeut
Gajari Anita anitagajari@gmail.com Emmett terapeut
Iža Sonja sonja.iza@gmail.com Emmett terapeut, EP1- EP3, EmmCare za osobe s posebnim potrebama
Komar Đurđica durdica_g@net.hr Emmett terapeut
Nemeth Tihana tihana22nemeth@gmail.com Emmett terapeut
Pope-Gajić Ozana ozana@ergovita.hr Emmett terapeut, EP1-EP5, Spec. za žensko zdravlje, EmmCare za osobe s posebnim potrebama, EmmTech tutor, Emmett instruktor M1-6
Stojanović Ivan stolernr2212@gmail.com Emmett terapeut
Pula
Divković Nakić Natalija natalijadivkovic@gmail.com Emmett terapeut, EP1-EP5, Spec. za žensko zdravlje, EmmCare za osobe s posebnim potrebama
Popovača
Erendić Kristijan kristijan.erendic@gmail.com Emmett terapeut
Rijeka
Poščić Gordana gordana.poscic@gmail.com Emmett terapeut
Širola Sara sirolasara@gmail.com Emmett terapeut
Težak Zorana zoza_t@net.hr Emmett terapeut, EP1-EP5, Spec. za žensko zdravlje, EmmCare za osobe s posebnim potrebama
Samobor
Žokalj Renata rzokalj@yahoo.com Emmett terapeut, EmmTech tutor
Slatina
Tina Jeđud tjvukovski@gmail.com Emmett terapeut, EP1
Slavonski Brod
Pavelić Barbara barbara.pavelic.barbi@gmail.com Emmett terapeut EP1-EP3
Satinović Mikleušević Simona simki78@hotmail.com Emmett terapeut, EP1
Velika Gorica
Gotal Maja gotal.maja@gmail.com Emmett terapeut
Vinkovci
Kristić Snježana snjezana.kristic@gmail.com Emmett terapeut, EP1-EP5, Spec. za žensko zdravlje, EmmCare za osobe s posebnim potrebama, EmmTech tutor
Virovitica
Kovač Tomislav kova.tomislav1@gmail.com Emmett terapeut
Štetić Dajana dajanche_os@hotmail.com Emmett terapeut
Vukovar
Marinković Igor rogi.alpacino@gmail.com Emmett terapeut, EP1, EP2
Maslovara Saša sasamaslovara@gmail.com Emmett terapeut
Zadar
Antišin Antonija antonijaab@gmail.com Emmett terapeut
Brčić Maja maja.veli.iz@gmail.com Emmett terapeut, EP1
Dujmov Tina tdujmov777@gmail.com Emmett terapeut, EP1
Kecman Nino nino.kecman@gmail.com Emmett terapeut, EP1-EP5,EmmTech tutor, Emmett instruktor M1-6
Majcenović Anamarija anam.majc@gmail.com Emmett terapeut
Marnika Jure jmarnika@gmail.com Emmett terapeut, EP1-EP5
Nekić Marina marinanekic@yahoo.com Emmett terapeut
Zagreb
Borovac Štefanović Leda lbstef@gmail.com Emmett terapeut, EP1-EP5, spec. za žensko zdravlje, EmmCare za osobe s posebnim potrebama, EmmTech tutor, Emmett instruktor M3,4,5
Charabe Jadranka jadranka.charabe@gmail.com Emmett terapeut, EP1-EP5, Spec. za žensko zdravlje, EmmCare za osobe s posebnim potrebama, EmmTech tutor
Fotez Maja maja.fotez@gmail.com Emmett terapeut, EP1-EP5,EmmTech tutor, Emmett instruktor M1-6
Kamenečki Vedran vkamenecki@gmail.com Emmett terapeut
Kovačević Ana akovacevic1808@gmail.com Emmett terapeut, EP1
Lener Pavić Višnja pavic.visnja@gmail.com Emmett terapeut, EP1-EP5
Majdak Marijana majdakmarijana@yahoo.com Emmett terapeut, EP1-EP5, Spec. za žensko zdravlje, EmmCare za osobe s posebnim potrebama, EmmTech tutor
Maras Marija majamaras@gmail.com Emmett terapeut, EP1
Marković Sandra sm.markovic@gmail.com Emmett terapeut, EP1
Matišić Ozren ozren.m@emmett-hr.com Emmett terapeut EP1-EP5, EmmTech tutor
Paškov Dugandžija Gordana gordana.pd@gmail.com Emmett terapeut, EP1-EP5, Spec. za žensko zdravlje, EmmCare za osobe s posebnim potrebama, EmmTech tutor, Emmett instruktor M3,4,5
Šestak Veronika veronikasestak@gmail.com Emmett terapeut
Susjedne zemlje
Mahnić Jasna Slovenija Brežice mahnic.jasna@gmail.com Emmett terapeut
Darko Bilić BiH Mostar darkobilic@gmail.com Emmett praktičar